domingo, 4 de octubre de 2009

Rendición



A rendición vólvese moito máis doada cando me dou conta da natureza efímera de todas as experiencias, e que o mundo nom pode darme nada de valor duradero. Quero seguir coñecendo xente, tendo experiencias e participando en actividades, máis sen os desexos e o medo, ou, alomenos sen grandes desexos e medos. Sen esixir que unha situación, persoa, lugar ou suceso me satisfaga ou me faga feliz. Deixar ser a súa natureza pasaxeira e imperfecta.

(El silencio habla,
Eckhart Tolle)